Menu
Your Cart

Ászf és Adatkezelési tájékoztató - Gashop

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

(Budapest, 2022. június 1.)

 

A

Név:

Multi Shoot Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely:

2120 Dunakeszi, Deák Ferenc utca 2.

Cégjegyzékszám:

Cg.13-10-041822

Adószám:

25968909-2-13

(továbbiakban: „Társaság”) a jelen általános szerződési feltételeket (továbbiakban: „ÁSZF”) határozza meg.

 

Vevőszolgálat

 1. A Társaság vevőszolgálatával (továbbiakban: „Vevőszolgálat”) a kapcsolat az alábbi elérhetőségeken vehető fel:

Név:

Multi Shoot Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Levelezési cím:

2120 Dunakeszi, Deák Ferenc utca 2.

E-mail cím:

info@gashop.hu

Telefonszám:

+36-30-789-0183

 

A Vevőszolgálat hétköznap az alábbi nyitva tartás szerint érhető el: hétfőtől péntekig délelőtt 8 órától délután 16 óráig.

Az ÁSZF hatálya, közzététel, módosítása, elfogadása, egyedi jogviszonyok és az ÁSZF relációja

 1. Jelen ÁSZF a keltezés napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
 1. Jelen ÁSZF kiterjed – a Felek ettől eltérő rendelkezése hiányában - a Társasággal szerződő valamennyi olyan személyre – független attól, hogy fogyasztónak minősül-e – aki
  • a Társaságtól terméket (továbbiakban: „Termék”) beszerez, vagy a Társaság részére egyedileg átad;
  • a Társaság a 2120 Dunakeszi, Deák Ferenc utca 2. szám alatt található üzletébe (továbbiakban: „Üzlet”) tartózkodik,
  • a Társaság bármely szolgáltatását igénybe veszi;
  • a Társaság gashop.hu honlapját (továbbiakban: „Honlap”) igénybe veszi,
  • a Társaság által kibocsátott kuponnal (továbbiakban: „Kupon”) rendelkezik,
  • a Társaság által meghirdetett nyereményjátékokon részt vesz vagy
  • a Társasággal oly módon kerül kapcsolatba, hogy annak során a jelen ÁSZF bármely pontja tekintetében érintetté válik.

(Ezen személyek továbbiakban: „Érintettek”) (Érintett és Társaság továbbiakban együttesen: „Felek”)

 1. Jelen ÁSZF-et a Társaság az Üzletében az üzletfelek forgalmára nyitott helyiségben, valamint a Honlapján közzéteszi.
 1. Jelen ÁSZF-et a Társaság jogosult egyoldalúan módosítani. A módosításokat a Társaság azok hatályba lépése előtt 10 (tíz) nappal a Honlapon, valamint az Üzletében az üzletfelek forgalmára nyitott helyiségben közzéteszi. A közzététellel az ÁSZF az Érintettek számára megismerhetővé válik, ezáltal pedig a hatályba lépést követően az ÁSZF velük szemben maradéktalanul érvényesül.
 1. Az ÁSZF-et az Érintettek
  • a Társaság Honlapjának használatával;
  • a Társaság hírlevelére (továbbiakban: „Hírlevél”) történő feliratkozással;
  • a Társaság Üzletébe történő belépéssel és az ott tartózkodásukkal;
  • a Társaság bármely szolgáltatásának igénybevételével

automatikusan elfogadják, a benne foglaltakat tudomásul veszik és magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

 1. Jelen ÁSZF kiterjed a Felek között létrejövő valamennyi jogviszonyra eltérő rendelkezés hiányában. Amennyiben a Társaság és az Érintett között létrejött jogviszony rendelkezései ellentétesek az ÁSZF-vel, úgy abban az esetben a Társaság és az Érintett között létrejött jogviszony rendelkezései az irányadók a Felek jogviszonyára.

Honlapra vonatkozó általános rendelkezések

 1. A Társaság fenntart magának minden jogot a Honlap teljes, vagy annak egy részének megváltoztatására mind funkcionalitás, mind megjelenés, valamint a Honlap terjesztése tekintetében.
 1. A Társaság írásbeli hozzájárulása szükséges a Honlap egészének, vagy egy részének használatához, hasznosításához, felhasználásához.
 1. A Társaság nem szavatolja a Honlap biztonságosságát és nem tesz semmiféle erre vonatkozó nyilatkozatot.
 1. Érintett a Honlap használatával elfogadja, hogy a Társaság nem szavatolja, hogy a Honlap minden esetben elérhető, mentes vírusoktól, vagy bármely más kárt okozó elemtől. A Társaság egyúttal kizár minden olyan felelősséget, amelyek esetében ennek a lehetősége a hatályos és irányadó jogszabályok alapján fennáll.
 1. A Társaság semmilyen esetben sem felelős a Honlap használatából, vagy használhatatlan voltából eredő, vagy azokkal kapcsolatban felmerülő közvetlen, vagy közvetett vagyoni és nemvagyoni kárért.
 1. A Társaság Honlapján feltüntetett képek illusztrációk, ekként a Termék színe, kinézete a valóságban eltérhet a Honlapon feltüntetett képektől.

Adásvételhez kapcsolódó általános rendelkezések

 1. A Társaság a Honlapján közzéteszi az általa forgalmazott Termékek nevét, jellemzőit és értékesítési bruttó árát.
 1. A honlapon elérhető webáruházban (továbbiakban: „Webáruház”) és az üzletben a Társaság közzéteszi a vételárakat, mely vételár minden esetben azon összeg, amelyen az Érintettek a Termékeket megvásárolhatják. A vételár minden esetben tartalmazza az ÁFA összegét is.

Érintett köteles jelezni, amennyiben jogszabálynál fogva ÁFA mentesen jogosult bármely Termék megvásárlására. Ezen esetben a Társaság előzetesen megvizsgálja az adott Érintett ÁFA mentességét és amennyiben megerősítést nyer az Érintett személy vásárlásának ÁFA mentessége, úgy a Társaság ezen Érintett részére ÁFA mentes számlát állít ki. Amennyiben Érintett ezen jelzési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy ÁFA összegével terhelt számla kerül kiállításra.

A Termékek megvételére kizárólag a Webáruházon keresztül kerülhet sor.

 1. A Társaság az árváltoztatás jogát fenntartja.

A Webáruházban közzétett árak devizanemtől független naponta változnak – az Érintett az adott Terméket ugyanakkor a Webáruházban történő vásárlás esetén az adott megrendelés időpontjában hatályos vételáron képes megrendelni.

A Webáruházban Érintett jogosult az adott Terméket magyar forintban, vagy euróban megvásárolni azzal, hogy a deviza kiválasztására Érintett jogosult.

Online vásárlásra, online vásárolt termékek kiszállítására vonatkozó különleges szabályok

Online vásárlás menete:

 1. Érintett jogosult vásárolni regisztrációval, vagy a nélkül. Regisztráció esetén létrejött fiókkal való bejelentkezést követően történhet vásárlás. A vásárláshoz regisztráció nem kötelező.
 1. Az Érintett a Webáruházban vásárlásra elérhető Termékeket kosárba (továbbiakban: „Kosár”) helyezve és mennyiségük meghatározásával tudja megrendelni (továbbiakban: „Megrendelés”) az általa kiválasztott Termékeket.
 1. Az Érintett a Kosár véglegesítését követően tudja folytatni a vásárlást. Érintett ezt követően jogosult megadni a fizetés, illetve a Termékek átvételének módját. Szállításhoz és a számla kiállításához szükséges adatok megadását követően lezárul a Megrendelés.
 1. A Megrendelést követően a Társaság e-mailben értesíti az Érintettet a megrendelés részleteiről és a várható teljesítésről, melyre figyelemmel létrejön a szerződés a Felek között.
 1. Amennyiben az adott Termék nem áll rendelkezésre úgy Érintettnek az adott Terméket lehetősége van megrendelni, mellyel kapcsolatban a Társaság munkatársai tájékoztatást adnak az Érintett részére a Termék várható érkezéséről és a megvásárlására irányadó egyéb irányadó eljárásrendről.

Amennyiben a Megrendelés folyamata bármilyen okból megszakad (példának okáért a Megrendelés leadottnak minősül, vagy a Megrendelést az Érintett leadta, de az ezzel járó fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget), úgy a Társaság ennek észlelésekor e-mailt küld az Érintett részére. Amennyiben az e-mail megküldésétől számított 72 (Hetvenkettő) órán belül az érintett nem jelentkezik bármilyen úton a Társaságnál, úgy a Megrendelés az Érintett hozzájárulása nélkül automatikusan törlésre kerül.

Online vásárlás általános szabályai:

 1. A Webáruházban történő vásárlás feltétele a jelen ÁSZF elfogadása.
 1. A Webáruházon keresztül folytatott vásárlások nem minősülnek írásbelinek, ugyanakkor a Társaság valamennyi vásárláshoz kapcsolódó dokumentációt és adatot – így rendelésszám, számlaszám – tárolja, melyre figyelemmel a vásárlással összefüggő dokumentációk elérhetőségét a Társaság biztosítani képes.
 1. A leadott Megrendelés ellenértéke az alábbiak szerint egyenlíthető ki:
 • díjbekérő/előlegszámla ellenében előre utalással;
 • az OTP MOBIL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19., cégjegyzékszám: Cg.01-09-174466, adószám: 24386106-2-42) által üzemeltetett SimplePay szolgáltatás útján.

A Webáruházon keresztül történő vásárlás esetén a vásárlásról kiállított számlát a Társaság elektronikusan küldi meg az Érintett e-mail címére.

 1. A leadott Megrendelés az alábbiak szerint vehető át:
 • házhozszállítással.
 1. Amennyiben a Webáruházban hiba, vagy hiányosság lép fel a Termékeknél, vagy az azokkal kapcsolatos adatoknál, úgy a Társaság fenntartja a jogot a korrekcióra. Ezen esetekben a Társaság a hiba felismerése, vagy kijavítása után haladéktalanul értesíti az Érintettet a javított, vagy kiegészített adatokról és kéri az Érintett ismételt megerősítését a vásárlási szándéka tekintetében.
 1. A Termékek vételára a csomagolás árát igen, a szállítás díját azonban nem tartalmazza, az külön fizetendő az Érintett által azzal, hogy a Megrendelés összesítő, illetve az az alapján kiállított számla mindennemű költséget és felszámított díjat tartalmaz. A hatályos szállítási díjakat jelen ÁSZF tartalmazza.
 1. Kizárólag Érintett tartozik felelősséggel a Kosárba helyezett Termékekért és azért, hogy milyen Termékeket rendel meg a Társaságtól. A Társaság nem felel azért, ha az Érintett nem elégedett az általa megvásárolt Termékkel, vagy mennyiségével, amennyiben az Érintettnek átadott Termékek milyensége, mennyisége megegyezik az Érintett által leadott és kifizetett megrendelésben foglaltakkal.

Szállítás, kárveszély átszállása

 1. Ha a Felek a teljesítés határidejében nem állapodtak meg, úgy a Társaság legkésőbb a Megrendelés Társaság általi visszaigazolásától számított 90 (kilencven) napon belül köteles a Megrendelés teljesítésére. Ezen határidőt követően – amennyiben a késedelem kizárólag a Társaságra vezethető vissza – Érintett jogosult a Megrendeléstől írásban/e-mail útján elállni. 
 1. A szállítást vagy a Társaság közvetlenül, vagy az általa megbízott szállító (továbbiakban: „Szállító”) végzi. 
 1. Érintett a kiszállított Termék csomagolását köteles a Szállító előtt megvizsgálni. Amennyiben a Terméken, vagy a csomagolásán sérülést észlel, úgy köteles az Érintett jegyzőkönyv felvételét kérni. Amennyiben az Érintett nem kéri jegyzőkönyv felvételét, vagy bármely más okból nem kerül jegyzőkönyv felvételre, úgy az úgy tekintendő, hogy a megrendelt Termékek hiba nélkül és hiánymentesen kerültek leszállításra.
 1. A kárveszély a Termék Érintett általi átvételével száll át az Érintettre.
 1. A Társaság a Termékek kiszállítására a jelen ÁSZF hatálya alatt az alábbi kiszállítási díjakat határozza meg:

Termék kategória

Szállítási díj (egyszerre történő rendelésnél értendő):

Taktikai-, vagy gyermekruházat, kiegészítők:

1.500,- Ft

Coveguard márkájú munkaruházat:

3.000,- Ft

Portwestmárkájú munkaruházat:

3.000,- Ft

Külföldre történő szállítás (kategóriától független):

13.150,- Ft

100.000,- Ft összegű vásárlás felett

Ingyenes

A Társaság következetesen felhívja az Érintettek figyelmét, hogy amennyiben több kategóriából rendel terméket, úgy kategóriánként külön-külön kerül felszámolásra kerül a szállítási díj, amennyiben az összrendelés értéke nem éri el a 100.000,- Ft összeget (azaz amennyiben az első három kategóriából rendel az Érintett egyszerre 100.000,- Ft összeg alatt, úgy a szállítási díj 7.500,- Ft).

Elállás joga

 1. A fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet (továbbiakban: „Kormányrendelet1”) szabályozása értelmében fogyasztónak minősülő Érintett (továbbiakban: „Fogyasztó”) a Termék kézhez vételétől számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
 1. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a szállítást végző személytől eltérő harmadik személy a Terméket átveszi.

Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 1. Fogyasztó köteles a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a Társaság elállásról történő értesítését követő 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni/a Terméket leadni a Társaságnak előzetesen egyeztetett időpontban. Fogyasztó akkor gyakorolja jogszabályoknak megfelelően az elállási jogát, amennyiben a 14 (tizennégy) nap leteltét megelőzően a Terméket visszaküldi, vagy leadja a Társaságnál.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 (tizennégy) napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Társaság

 1. A Termék visszaszolgáltatásával összefüggő díjak a Fogyasztót terhelik.
 1. A Fogyasztó a Kormányrendelet1-nek megfelelően nem gyakorolhatja az elállási jogát
 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Társaság a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan Termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a Társaság által nem befolyásolható, a 14 (tizennégy) nap meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • jogszabályban foglalt kivétellel, olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 14 (tizennégy) napos elállási jogát.
 1. A Fogyasztó csak a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
 1. A cipőkre/bakancsokra/ruházati termékekre vonatkozó különleges feltételek: Fogyasztó köteles a Termék állagát megőrizni, azt csak a kipróbáláshoz szükséges mértékben használni, zárt körülmények között felpróbálni, ellenkező esetben a Termék használtnak minősül. Cipő/bakancs/ruházat termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatnak kizárólag ezen Termékeknek a tiszta, zárt körülmények között történő felpróbálására pár lépés és mozdulat kivitelezése minősül. A Fogyasztót megillető elállási jogot nem lehet visszaélésszerűen gyakorolni. Visszaélésnek minősül különösen az elállási jog gyakorlása, ha a Fogyasztó a 14 (tizennégy) napos elállási határidőn belül a cipőt/bakancsot/ruházati terméket rendeltetésének megfelelően használja (hordja) majd határidőben eláll a szerződéstől.
 1. A visszatérítést a Társaság mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: ezen két lehetőség közül a korábbi időpontban bekövetkezőt szükséges figyelembe venni.
 1. A Termék visszaérkezését követő 14 (tizennégy) napon belül a Fogyasztó részére visszatéríti a Társaság a termék vételárát, a Megrendeléskor megfizetett szállítási költséggel együtt.

A Társaság a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Kellékszavatosság

 1. Érintett a Társaság hibás teljesítése esetén kelékszavatossági igényt érvényesíthet a Társasággal szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései alapján.
 1. Érintett – választása szerint –kérhet kijavítást vagy kicserélést. Kivételt képez ezen esetkörök alól, ha a kicserélés, vagy a kijavítás teljesítése lehetetlen vagy a Társaság számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést Érintett nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Társaság költségére Érintett is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Érintett viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 1. Érintett köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni.

Érintett – amennyiben nem minősül Fogyasztónak - kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 (egy) év alatt évül el. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Fogyasztó és Társaság közötti jogviszony esetén a Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 2 (kettő) év alatt évül el. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Használt dolog esetén a kellékszavatossági igény elévülésének ideje minden esetben 1 (egy) év. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

 1. Fogyasztó és Társaság közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 (hat) hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

 1. A Termék hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 1. A Termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a Társaságtól, mint forgalmazótól, vagy a Termék előállítójától, hogy a Termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a Terméket cserélje ki. A Termék árának a visszafizetését csak akkor kérheti, ha a javítás vagy a csere nem lehetséges.

A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a Terméknek a Társaság, mint forgalmazó, vagy a Termék előállítója által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 1. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Társasággal, mint forgalmazóval, vagy a Termék előállítójával közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A Társaságot, mint forgalmazót, vagy a Termék előállítóját a termékszavatosság az adott Termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) évig E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
 1. A Társaság, mint forgalmazó, vagy a Termék előállítója kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 1. Csere esetén a kicserélt Termékre, kijavítás esetén a Termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a Társaságot, mint forgalmazót, vagy a Termék előállítóját terheli.

Jótállás

 1. A Fogyasztót hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet alapján (továbbiakban: „Kormányrendelet2”) jótállási igény illeti meg a Társasággal szemben.
 1. A jótállás időtartama Termékenként a Kormányrendelet2 szerint meghatározott. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Társaság vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
 1. Amennyiben a gyártó biztosított jótállási jegyet a termékhez, abban az estben a gyártó szakszervize illetékes a javításban. Amennyiben a termékhez a Társaság által kiállított jótállási jegy kerül átadásra, úgy abban az esetben kizárólag a Társaság jogosult a jótállás kezelésére.
 1. Jótállási igénye alapján a Fogyasztó választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Társaságnak - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti.

A hibát a Társaság költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Társaság a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 1. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 1. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
 1. A Társaság jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 1. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.
 1. Társaság nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.
 1. Társaság nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a Termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
 1. Ha a Fogyasztó a Termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 (három) munkanapon belül érvényesít csereigényt, Társaság köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 1. A jótállás megvonásával járhat amennyiben a Terméken végzett javítási/szerelési munkálatokat nem az azokat elvégezni jogosult, illetve szakképzetséggel nem rendelkező harmadik személy végzi és a hiba ennek következtében keletkezett. Garanciavesztéssel járhat továbbá, ha a Terméken égés, törés, repedés vagy egyéb fizikai, látható sérülés van, illetve nem rendeltetésszerű használat szakszerűtlen üzembe helyezés, a Termék leírásában megadott paramétereket meghaladó mechanikai/elektromos terhelés, illetve egyéb nem a célnak való felhasználás, helytelen tárolás, rongálás, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, elemi kár, természeti csapás, okozta a meghibásodást.

Jótállás megvonásával járhat, ha a Terméken található garancia címke megsérül, eltávolításra kerül.

 1. A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
 1. A Társaság a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
 1. Ha a Társaság a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.

A Társaság a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 (három) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. A Társaságnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezze.

 1. A cipőkre/bakancsokra/ruházati termékekre vonatkozó különleges feltételek: a jótállás kiterjed ezen Termékek vonatkozásában az ezen Termékek működését befolyásoló gyártási- és anyag hibákra. Nem terjed ki a normál kopás, a szakszerűtlen kezelés, a nem megfelelő használat, nem megfelelő karbantartás/tisztítás, az átalakítás, szakszerűtlen tárolás és a nem megfelelő szárítás/mosás által okozott hibákra.

Hírlevél

 1. A Társaság a Honlapon lehetővé teszi az Érintettek részére, hogy a hírlevél (továbbiakban: „Hírlevél”) szolgáltatásra feliratkozzanak.
 1. A Hírlevélre Érintett az e-mail címének és nevének megadása, valamint a jelen ÁSZF elfogadásával van lehetősége.
 1. Érintett a Hírlevélről a Társaság részére postai úton a 2120 Dunakeszi, Deák Ferenc utca 2. szám alatt címre, illetve az info@gashop.hu e-mail címre küldött küldemény formájában iratkozhat le.

Kuponok

Kuponokról általánosan:

 1. A Társaság időszakosan kuponokat (továbbiakban: „Kupon”) bocsát ki, amelyek a meghatározott Termékek vásárlásának körére egyszeri kedvezményt biztosít a Kupont érvényesítő Érintett részére.
 1. A Kupon százalékos, vagy fix összegű kedvezményre jogosítja az Érintettet. A Kupon nem váltható át pénzre, nem adható belőle pénz, továbbá amennyiben a vásárlás értéke nem éri el a Kupon mértékét, akkor az egész Kupon felhasználásra kerül.
 1. A lejárt, vagy felhasznált kupon újra nem használható.
 1. A Kupon felhasználására a Kupon birtokosa jogosult.
 1. A Kupon más kedvezménnyel nem vonható össze.
 1. Kupon többszörözése, utánképzése, másolása és hamisítása tilos. A Társaság nem vállal felelősséget a Kupon elfogadására, a Kuponnal igénybe vehető szolgáltatásra, termékre, a Kupon jogosulatlan felhasználása esetén.

Kuponok felhasználása:

 1. A Kupon mind a Webáruházban, mind az Üzletben történő vásárlás alapján felhasználható.
 1. A Webáruházban a Kupont a Kosár tartalmának egyidejű ellenőrzésével egy időben lehet beváltani oly módon, hogy a megjelölt mezőbe az Érintett beírja a Kupon kódját.
 1. Az Üzletben az Érintett a Kupon elektronikus, vagy papír alapú formában történő bemutatásával jogosult a Kupont beváltani.
 1. Az Érintett a Kupont ruházati termékekre, cipőkre és szúró/vágóeszközök és ezek kiegészítői megvásárlása során használhatóak fel. Egyéb, Társaság által forgalmazott Termékekre a kuponkedvezmény nem terjed ki.

Nyereményjáték

 1. A Társaság sorsolásos nyereményjátékot (továbbiakban: „Nyereményjáték”) tehet közzé a közösségi platformjain, illetve a honlapján, vagy egyes eseményeken.
 1. A Nyereményjátékok nem rendszeresek, csak előre ismertetett és a Társaság által közzétett időszakban kerülnek lebonyolításra.
 1. A Nyereményjátékok tekintetében a jelen ÁSZF és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadó.
 1. A Nyereményjáték nem bejelentés-köteles nyereményjátéknak minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szerencsejátéktv.) szerint.
 1. A Társaság a Nyereményjátékon történő részvételt ellenértékhez nem köti. Nyereményjáték esetén az Érintett akként vehet részt az adott Nyereményjátékon, ha a közösségi platformon meghatározott cselekményt elvégez (like/comment stb.), vagy az adott eseményen részt vesz.
 1. A nyereményeket a Társaság biztosítja.
 1. Nyereményre az az Érintett jogosult, aki az adott Nyereményjátékon részt vett, és a Nyereményjáték által kért követelményeknek eleget tesz továbbá a sorsolás során kisorsolásra kerül, vagy teljesítmény alapon meghatározott Nyereményjáték esetén a kiírásban szereplő teljesítményt eléri.
 1. A Társaság vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Társaságnak nem áll módjában a nyeremény átadása.
 1. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték során a fentieken felül további nyereményeket ajánljon fel, és tegyen elérhetővé a Játékosok számára.
 1. Nyereményjátékon nem vehet részt az az Érintett, aki
 • a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, vagy annak bármely pontját megsérti;
 • a Nyereményjáték szabályait az Érintett bármilyen módon megsértette;

Amennyiben a kizáró okok azt követően derülnek ki, hogy a nyertes Érintett az ajándékot átvette úgy köteles azt haladéktalanul visszaszolgáltatni, vagy pénzbeli ellenértékét a Társaságnak megtéríteni és a Társasággal mindenben együttműködni.

 1. A Nyereményjátékban a Társaság megbízottjai, ügynökségei, azok munkavállalói és hozzátartozói; továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. Részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg, ezek újra kisorsolásra kerülnek.
 1. A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervezők rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezőkkel. A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.
 1. A nyereményeket a Társaság a jelen ÁSZF alapján vállalja leszállítani.
 1. A Társaság nem felel a szolgáltatott adatok hiányosságaiért. illetve az ezzel kapcsolatos, Érintettet terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért.
 1. Az Érintettek az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy címükből eredő valamennyi hibáért és hiányosságért felelősek, a Társaságot e körben felelősség nem terheli. Az adatok helyességéért a Társaság nem felel.
 1. A Társaság a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Társaság kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
 1. A Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve a Nyereményjátékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

Kedvezmény

 1. A Társaság jogosult kedvezményt biztosítani a vásárlásokból. A kedvezményekről a Társaság a Honlapon ad tájékoztatást az aktuális kedvezményekről külön tájékoztatót tesz közzé a Társaság.

Adatvédelmi tájékoztató

A Társaság bemutatása

 1. A Társaságnak a Társaság minősül, melyre figyelemmel a Társaság alapadatai:

Név:

Multi Shoot Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely:

2120 Dunakeszi, Deák Ferenc utca 2.

Cégjegyzékszám:

Cg.13-10-041822

Adószám:

25968909-2-13

Társaság elektronikus elérhetősége:

info@gashop.hu

Társaság honlapja:

www.gashop.hu

Társaság telefonszáma:

+36-30-789-0183

Az adatkezelés általános célja

 1. A jelen adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy bemutassa a Társaság által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelezőnek ismer el. Jelen szabályok kialakításakor a Társaság figyelembe vette az Uniós adatvédelmi rendeletet, az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletét (továbbiakban: „GDPR”), a 29-es munkacsoport állásfoglalásait, valamint a vonatkozó hazai jogszabályi rendelkezéseket, ajánlásokat és irányelveket – így többek között, de nem kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (Infotv.).
 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban: „Jogosult”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a Jogosult, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 1. A Társaság elkötelezett a Jogosultak személyes adatainak védelmében, személyes adataikat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan adatbiztonsági, adatvédelmi, technikai, és szervezési intézkedést, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 1. Valamennyi a jelen Tájékoztatóban közzétett metódus a Jogosult személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem tesz a Társaság. 

Az adatkezelés jogalapjáról általánosságban

 1. Jogosult az ÁSZF elfogadásával hozzájárul a későbbiekben megjelölt adatainak kezeléséhez. A Jogosult önkéntes hozzájárulását az Infotv. 5.§ (1) bekezdése b) pontja[1] és a GDPR 4. cikkének 11. pontja[2] szabályozza.

Az adatkezelés jogalapja továbbá az, hogy az adatkezelés a Társaság, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ezen bekezdés szerinti adatkezelést a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés f) pontja[3] szabályozza.

Az adatkezelés továbbá a szerződéses jogviszony teljesítéséhez szükséges, amelyben a Jogosult az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a Jogosult kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Ezen bekezdés szerinti adatkezelést a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés b) pontja[4] szabályozza.

 1. A hozzájárulás alapú adatkezelés Társasággal kötött szerződés aláírásával, illetve a Honlapon a megfelelő rubrika bejelölésével kerül sor.

Egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés – Hírlevél szolgáltatás

Adatkezelés célja:

Hírlevél küldése a Jogosult részére hírek, információk, akciók megismertetése céljából.

Adatkezelés jogalapja:

A Jogosult hozzájárulása.

Kezelt adatok köre és kezelt adatok vonatkozásában információ a felhasználásról:

Társaság a Hírlevél szolgáltatás vonatkozásában az Érintett alábbi adatait kezeli:

-     a Jogosult neve (megszólítás végett)

-     a Jogosult e-mail címe (annak érdekében, hogy a Társaság információval rendelkezzen arra, hogy hova kéri a Jogosult a Hírlevelet).

Adatkezelés időtartama:

A Társaság a Hírlevéllel kapcsolatban kezelt adatokat a Jogosult hozzájárulásának megadásától a Hírlevélről történő leiratkozás időtartamáig kezeli.

 

A Jogosult a Hírlevélről a Társaság részére postai úton a 2120 Dunakeszi, Deák Ferenc utca 2. szám alatti címre, illetve az az info@gashop.hu e-mail címre küldött küldemény formájában iratkozhat le.

Adatkezelés helye:

Az Adatkezelés helye az Adatkezelő Honlapját tartalmazó szerver mindenkori helye.

  

Egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés – Regisztráció a Honlapon

Adatkezelés célja:

Honlapon történő regisztráció érdekében, melynek célja, hogy a regisztráló Érintett vásárlásokat képezzen.

Adatkezelés jogalapja:

A Jogosult hozzájárulása.

Kezelt adatok köre és kezelt adatok vonatkozásában információ a felhasználásról:

Társaság a regisztráció érdekében az alábbi adatokat kezeli:

-     a Jogosult neve (megszólítás végett);

-     a Jogosult e-mail címe (regisztráció megerősítése, jelszó emlékeztető megküldése végett);

-     születési idő: (annak megállapíthatósága végett, hogy a regisztrációt kezdeményező Érintett nagykorú személy-e);

-     telefonszám (szükség szerint kapcsolatfelvételhez)

-     lakcím (statisztikai adatgyűjtés a regisztráló személyek földrajzi eloszlása végett).

Adatkezelés időtartama:

A Társaság a regisztrációval kapcsolatban kezelt adatokat a Jogosult hozzájárulásának megadásától a regisztráció törléséig kezeli.

A Jogosult a regisztráció törlését a Társaságnál postai úton (2120 Dunakeszi, Deák Ferenc utca 2.), vagy e-mailben (info@gashop.hud) kérheti.

Adatkezelés helye:

Az Adatkezelés helye az Adatkezelő Honlapját tartalmazó szerver mindenkori helye.

 

Egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés – Vásárlással és Szolgáltatás nyújtásával összefüggő adatkezelés

Adatkezelés célja:

Társaság által forgalmazott Termékek adásvétele és más Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybe vétele.

Adatkezelés jogalapja:

A Jogosult hozzájárulása.

Társaság, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.

Szerződéses jogviszony teljesítéséhez szükséges, amelyben a Jogosult az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Irányadó jogszabályok szerinti kötelezettség.

Kezelt adatok köre és kezelt adatok vonatkozásában információ a felhasználásról:

Társaság a vásárlásokkal és szolgáltatások nyújtásával összefüggésben az alábbi adatokat kezelésére jogosult:

-     a Jogosult e-mail címe (vásárlással, szolgáltatással kapcsolatos visszajelzés küldése; kapcsolatfelvétel);

-     a Jogosult neve (számlázási adatok feltüntetése);

-     születési hely, idő (annak megállapíthatósága végett, hogy a regisztrációt kezdeményező Érintett nagykorú személy-e);

-     telefonszám (kapcsolatfelvétel);

-     lakcím (számlázási adatok feltüntetése, szállítás lebonyolítása);

-     postázási cím (szállítás lebonyolítás)

-     cégnév (számlázási adatok feltüntetése);

-     adószám (számlázási adatok feltüntetése);

-     cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám (cégadatok ellenőrizhetősége, képviseleti jogosultság ellenőrzése);

-     képviselő neve, Születési ország, helység, dátum, állampolgárság, idő, engedélyszám (beazonosítás annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy a képviselő jogosult-e az adott szervezet nevében eljárni).

Adatkezelés időtartama:

-     Hozzájárulás alapú adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig;

-     Érdekérvényesítés esetén az érdekérvényesítés befejezéséig;

-     Szerződés teljesítése esetén a szerződéses jogviszony lezárásáig;

-     Irányadó jogszabályi kötelezettségek (pl. számviteli szabályok stb.) teljesítése azt szükségessé teszi.

A Jogosult adatait mindaddig jogosult a Társaság kezelni, amíg a Társaság vonatkozásában bármely jogalap fennáll.

Adatkezelés helye:

Az Adatkezelés helye az Adatkezelő Honlapját tartalmazó szerver mindenkori helye.

Egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés – Kuponokkal összefüggő adatkezelés

Adatkezelés célja:

Társaság által kibocsátott Kuponok átadása és felhasználása

Adatkezelés jogalapja:

A Jogosult hozzájárulása.

Kezelt adatok köre és kezelt adatok vonatkozásában információ a felhasználásról:

Társaság a vásárlásokkal és szolgáltatások nyújtásával összefüggésben az alábbi adatokat kezelésére jogosult:

-     a Jogosult e-mail címe (Kupon megküldése érdekében);

-     a Jogosult neve (Érintett megszólítása);

Adatkezelés időtartama:

A hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelés helye:

Az Adatkezelés helye az Adatkezelő Honlapját tartalmazó szerver mindenkori helye.

Egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés – Nyereményjátékkal összefüggő adatkezelés

Adatkezelés célja:

Nyereményjátékkal összefüggő feladatok ellátása.

Adatkezelés jogalapja:

A Jogosult hozzájárulása.

Kezelt adatok köre és kezelt adatok vonatkozásában információ a felhasználásról:

Társaság a vásárlásokkal és szolgáltatások nyújtásával összefüggésben az alábbi adatokat kezelésére jogosult:

-     a Jogosult e-mail címe (Kupon megküldése érdekében);

-     a Jogosult neve (Érintett megszólítása);

-     a Jogosult szállítási címe (Opcionális, nyertes Érintettek esetén kezelendő).

Adatkezelés időtartama:

A hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelés helye:

Az Adatkezelés helye az Adatkezelő Honlapját tartalmazó szerver mindenkori helye.

Egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés – SimplePay rendszeren keresztüli fizetés

Adatkezelés célja:

Társaság által forgalmazott Termékek vételárának kiegyenlítése SimplePay rendszeren keresztül.

Adatkezelés jogalapja:

A Jogosult hozzájárulása.

Szerződéses jogviszony teljesítéséhez szükséges, amelyben a Jogosult az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Irányadó jogszabályok szerinti kötelezettség.

Kezelt adatok köre és kezelt adatok vonatkozásában információ a felhasználásról:

Társaság a SimplePay szolgáltatással összefüggésben az alábbi adatokat kezelésére jogosult:

-     a Jogosult neve (számlázási adatok feltüntetése);

-     bankkártya száma.

Adatkezelés időtartama:

-     Hozzájárulás alapú adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig;

-     Szerződés teljesítése esetén a szerződéses jogviszony lezárásáig;

A Jogosult adatait mindaddig jogosult a Társaság kezelni, amíg a Társaság vonatkozásában bármely jogalap fennáll.

Adatkezelés helye:

Az Adatkezelés helye az Adatkezelő Honlapját tartalmazó szerver mindenkori helye.

Adatvédelmi tisztviselő

 1. A Társaságnál adatvédelmi tisztviselő nem került kijelölésre, figyelemmel arra, hogy a Társaság nem minősül közhatalmi szervnek, egyéb közfeladatot ellátó szervnek, fő tevékenysége nem foglal magába olyan adatkezelési műveleteket, amely jellegénél fogva a Jogosultak rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá a Társaság fő tevékenysége a személyes adatok a GDPR 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalja magába. 

Adatfeldolgozó

 1. Tárhelyszolgáltató:

Adatfeldolgozó neve:

DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Cégjegyzékszám:

Cg.01-09-882068

Adószám:

13962982-2-42

E-mail cím:

domreg@dotroll.com

Adatvédelmi szabályzat elérhetősége:

https://dotroll.com/wp-content/uploads/2020/01/adatkezelesi-szabalyzat.pdf

Ellátott tevékenységek:

Honlap tárhelyének biztosítása.

Érintettek köre:

Honlapra regisztráló, illetve Hírlevélre feliratkozók

Adatkezelés célja:

Tárhely szolgáltatása.

Adatkezelés időtartama

Az adatok kezelésének időtartama igazodik a Társaság adatkezelési jogosultságának időtartamához azzal, hogy köteles az adatokat akkor is törölni és a Társaság részére visszaszolgáltatni, ha az adatfeldolgozó befejezi a működését, vagy a Társasággal fennálló szerződéses jogviszonya megszűnik

Adatfeldolgozó által kezelt adatok:

Név, e-mail cím.

Adatfeldolgozás jogalapja:

Szerződéses jogviszony a Társasággal.

 1. Weboldal fejlesztő és üzemeltető:

Adatfeldolgozó neve:

EURO-CREATIVITY Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

2310 Szigetszentmiklós, Fűzfa utca 8.

Cégjegyzékszám:

Cg.13-09-196130

Adószám:

24181035-1-13

E-mail cím:

info@euro-creativity.com

Ellátott tevékenységek:

Honlap fejlesztése és üzemeltetése, Hírlevél szolgáltatás szervezése.

Érintettek köre:

Honlapra regisztráló, illetve Hírlevélre feliratkozók

Adatkezelés célja:

Honlap megfelelő üzemeltetése, Hírlevél küldése.

Adatkezelés időtartama

Az adatok kezelésének időtartama igazodik a Társaság adatkezelési jogosultságának időtartamához azzal, hogy köteles az adatokat akkor is törölni és a Társaság részére visszaszolgáltatni, ha az adatfeldolgozó befejezi a működését, vagy a Társasággal fennálló szerződéses jogviszonya megszűnik

Adatfeldolgozó által kezelt adatok:

Név, e-mail cím, telefonszám.

Adatfeldolgozás jogalapja:

Szerződéses jogviszony a Társasággal.

 

 1. Könyvelési feladatok:

Adatfeldolgozó neve:

MAGIC-NUMBER Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

1172 Budapest, Martin utca 5.

Nyilvántartási szám:

Cg.01-09-896724

Adószám:

14276329-2-41

E-mail cím:

magicnumber@gmail.com

Ellátott tevékenységek:

Könyvelési feladatok.

Érintettek köre:

Szolgáltatást megrendelő, vagy Terméket vásárló Jogosult.

Adatkezelés célja:

Könyvelési feladatok. ellátása

Adatok törlésének határideje:

Az adatok kezelésének időtartama igazodik a Társaság adatkezelési jogosultságának időtartamához azzal, hogy köteles az adatokat akkor is törölni és a Társaság részére visszaszolgáltatni, ha az adatfeldolgozó befejezi a működését, vagy a Társasággal fennálló szerződéses jogviszonya megszűnik

Adatfeldolgozó által kezelt adatok:

Számlázási név, számlázási cím, adószám (cég esetén).

Adatfeldolgozás jogalapja:

Szerződéses jogviszony a Társasággal.

 

 1. Szállítás:

Adatfeldolgozó neve:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségü Társaság

Székhely:

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Cégjegyzékszám:

Cg.13-09-111755

Adószám:

12369410-2-44

E-mail cím:

info@gls-hungary.com

Adatvédelmi szabályzat elérhetősége:

https://gls-group.eu/HU/media/downloads/AUF_standard_HU_20200724_pdf.pdf

Ellátott tevékenységek:

Termék kiszállítása

Érintettek köre:

A megrendelt Termék címzettjeként szereplő Jogosult.

Adatkezelés célja:

Termékek kiszállítása

Adatok törlésének határideje:

Az adatok kezelésének időtartama igazodik a Társaság adatkezelési jogosultságának időtartamához azzal, hogy köteles az adatokat akkor is törölni és a Társaság részére visszaszolgáltatni, ha az adatfeldolgozó befejezi a működését, vagy a Társasággal fennálló szerződéses jogviszonya megszűnik.

Adatfeldolgozó által kezelt adatok:

Név, szállítási cím

 

Adatfeldolgozó neve:

PACKET TRANS Belföldi és Nemzetközi Futárszolgálati és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság (GLS Partner)

Székhely:

1239 Budapest, Ócsai út 1-3.

Cégjegyzékszám:

Cg.01-09-290438

Adószám:

13471617-2-43

E-mail cím:

attila@makoattila.com

Adatvédelmi szabályzat elérhetősége:

https://gls-group.eu/HU/media/downloads/AUF_standard_HU_20200724_pdf.pdf

Ellátott tevékenységek:

Termék kiszállítása

Érintettek köre:

A megrendelt Termék címzettjeként szereplő Jogosult.

Adatkezelés célja:

Termékek kiszállítása

Adatok törlésének határideje:

Az adatok kezelésének időtartama igazodik a Társaság adatkezelési jogosultságának időtartamához azzal, hogy köteles az adatokat akkor is törölni és a Társaság részére visszaszolgáltatni, ha az adatfeldolgozó befejezi a működését, vagy a Társasággal fennálló szerződéses jogviszonya megszűnik.

Adatfeldolgozó által kezelt adatok:

Név, szállítási cím

 

 1. Őrző-védő szolgáltató:

Adatfeldolgozó neve:

CRITERION Biztonsági Szolgáltatások Zártkörűen működő Részvénytársaság

Székhely:

1033 Budapest, Polgár utca 8-10.

Cégjegyzékszám:

Cg.01-10-044613

Adószám:

12676596-4-41

E-mail cím:

titkarsag@criterion.hu

Adatvédelmi szabályzat elérhetősége:

https://tavfelugyelet.criterion.hu/wp-content/uploads/2018/03/CRITERION_Tavfelugyelet_ASZF_ingatlan_tavfelugyelet_tuz_tavfelugyelet_20180501.pdf

Ellátott tevékenységek:

Őrző-védelmi szolgáltatás nyújtása

Érintettek köre:

Esetlegesen intézkedésekkel Jogosult személyek

Adatkezelés célja:

Őrző-védelmi szolgáltatások ellátása

Adatok törlésének határideje:

Az adatok kezelésének időtartama igazodik a Társaság adatkezelési jogosultságának időtartamához azzal, hogy köteles az adatokat akkor is törölni és a Társaság részére visszaszolgáltatni, ha az adatfeldolgozó befejezi a működését, vagy a Társasággal fennálló szerződéses jogviszonya megszűnik.

Adatfeldolgozó által kezelt adatok:

Intézkedéssel Jogosult személy szükség szerinti személyes adatai.

Adatfeldolgozás jogalapja:

Szerződéses jogviszony a Társasággal.

 

 1. SimplePay szolgáltatással összefüggő:

Adatfeldolgozó neve:

OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

1143 Budapest, Hungária körút 17-19.

Cégjegyzékszám:

Cg.01-09-174466

Adószám:

24386106-2-42

E-mail cím:

ugyfelszolgalat@simple.hu;

Adatvédelmi szabályzat elérhetősége:

https://simplepay.hu/vasarlo-aff/

Ellátott tevékenységek:

SimplePay rendszeren keresztüli kifizetés biztosítása

Érintettek köre:

SimplePay rendszeren keresztüli fizetést használó Jogosult.

Adatkezelés célja:

Szerződés teljesítése és fizetés megvalósítása

Adatok törlésének határideje:

Az adatok kezelésének időtartama igazodik a Társaság adatkezelési jogosultságának időtartamához azzal, hogy köteles az adatokat akkor is törölni és a Társaság részére visszaszolgáltatni, ha az adatfeldolgozó befejezi a működését, vagy a Társasággal fennálló szerződéses jogviszonya megszűnik.

Adatfeldolgozó által kezelt adatok:

Név, e-mail cím, telefonszám.

Adatfeldolgozás jogalapja:

Szerződéses jogviszony a Társasággal.

  

Címzett

 1. Címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 119/33 egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 

Jogosultak jogai

Jogosult hozzáférési joga

 1. A Jogosult jogosult arra, hogy a Társaságtól haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül e-mailben, vagy postai úton visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
  • az adatkezelés céljai;
  • a Jogosult személyes adatok kategóriái;
  • azon Címzettek vagy Címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli Címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • a Jogosult azon joga, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem a Jogosulttól gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és a Jogosultra nézve milyen várható következményekkel jár.
 1. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, a Jogosult jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR szerinti megfelelő garanciákról.
 1. A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Jogosult rendelkezésére bocsátja. A Jogosult által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Jogosult elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha a Társaság másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 1. A Társaság a tájékoztatást tömören, átláthatóan, közérthetően megfogalmazva, világos formában nyújtja.

Helyesbítéshez való jog

 1. A Jogosult jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját a Jogosult jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. A Társaság az erre irányuló kérelemről haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül intézkedik és a megadott e-mail címen, vagy postai úton tájékoztatást küld a módosítás/kiegészítés megtörténtéről.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 1. A Jogosult jogosult arra, hogy kérésére a Társaság törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy a Jogosultra vonatkozó személyes adatokat törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • a Jogosult visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • a Jogosult tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • a személyes adatokat a Társaságre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 1. Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azokat törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Társaságkat, hogy a Jogosult kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 1. Az előzőekben leírtak nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:
  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  • a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
  • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 1. A Társaság az erre irányuló kérelemről haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül intézkedik és a megadott e-mail címen, vagy postai úton tájékoztatást küld a módosítás/kiegészítés megtörténtéről.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 1. A Jogosult jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  • a Jogosult vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és a Jogosult ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Jogosult igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • a Jogosult tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Jogosult jogos indokaival szemben.
 1. Ha az adatkezelés az előzőekben írtak alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Jogosult hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 1. A Társaság a Jogosultat az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
 1. A Társaság az erre irányuló kérelemről haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül intézkedik és a megadott e-mail címen, vagy postai úton tájékoztatást küld a módosítás/kiegészítés megtörténtéről.

Adathordozhatósághoz való jog

 1. A Jogosult jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Társaságnak továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.
 1. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során a Jogosult jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok társaságok közötti közvetlen továbbítását.
 1. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogra vonatkozó rendelkezéseket. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
 1. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog

 1. A Jogosult jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Jogosult érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 1. A Társaság a tiltakozás benyújtásától számítottan haladéktalanul, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja azt és döntést hoz annak megalapozottsága vonatkozásában, majd a megadott e-mail címen, vagy postai úton tájékoztatást küld a módosítás/kiegészítés megtörténtéről.
 1. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Jogosult jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha a Jogosult tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 1. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, a Jogosult jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Jogosulti joggyakorlás

 1. A Jogosult az előző pontban meghatározott jogaival kapcsolatos kérelmeit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos panaszait a Társaság székhelyére, illetve e-mail címére küldheti meg.
 1. A Jogosult a jogainak megsértése esetén a Társaság, illetve annak tevékenysége ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálásra törvényszéki hatáskörbe tartozik. A perre a Társaság székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – a Jogosult választása szerint – a Jogosult lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 1. A Jogosult a Társaságnál, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet. A Hatóság elérhetőségei az alábbiak:

Név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Rövidített elnevezés

NAIH

Levelezési cím:

1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail cím:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám:

+36-1-391-1400

Fax:

+36-1-391-1410

Honlap:

http://www.naih.hu  

 

Cookie-k

 1. A cookie-k, vagy sütik (továbbiakban: „Sütik”) olyan file-ok, vagy információdarabkák, amelyeket az Érintett internetes böngészője ment el a Honlapról és tárolja azokat az Érintett gépén. A Sütik egyrészről információkat gyűjtenek a Honlap használóiról és eszközeikről, másrészről megjegyzik az Érintett egyéni beállításait, amelyek később felhasználásra kerülnek, vagy kerülhetnek.
 1. A felhasználó barát és az Érintett igényei szerinti kiszolgálás érdekében a Társaság az Érintett számítógépén és eszközein – az Érintett hozzájárulása esetén – Sütiket helyez el, amelyek a Honlap későbbi használata során visszaolvasásra kerülnek és amelyek visszajelzést adnak az Érintett által megadott beállításokról. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett Sütit a Süti kezelőjének lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag az Érintett saját tartalma tekintetében. A Sütik célja tehát, hogy megkönnyítsék az Érintett számára a Honlap használatát a felhasználói élmények növelése és javítása végett. Figyelemmel arra, hogy a Sütik által rögzített adatok személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze, így a Sütik használatával Társaság nem kezel személyes adatokat. Ezen adatok kezelése kizárólag a felhasználói élmények javítását és statisztikai célokat szolgálnak.
 1. A Társaság csak abban az esetben tudja elhelyezni és elemezni a Sütiket, amennyiben a Honlap betöltésekor felugró üzenetben az Érintett ehhez hozzájárulását adja, ezzel engedélyezve az elemzést. Az adatkezelés jogalapja tehát az Érintett önkéntes hozzájárulása. Tekintettel a Honlapba beépítésre került kiegészítő modulra (plug-in) az Érintett IP címe a Sütik elfogadása esetén sem került rögzítésre, az adott látogatás minden esetben anonimizálásra kerül.
 1. A Társaság rendszere a Sütik elfogadása után az alábbi adatokat rögzíti automatikusan:

-     Domain név;

-     Látogatás dátuma és ideje;

-     Bejelentkezési adatok;

-     HTTP válaszkód;

-     Meglátogatott oldalak;

-    Oldalak egyéni beállításai;

-    Operációs rendszer és verziószáma;

-    Böngészőprogram és verziószáma;

-    Képernyő felbontás.

 1. A Sütiknek az alábbiakban részletezett fajtáit különböztethetjük meg:
  • Munkamenet/átmeneti sütik (session cookie): célja, hogy az Érintett maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhesse a Honlapot, használhassa annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú Sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a Sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
 • A tárolt/állandó sütik: azok a Sütik, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor az Érintett a Honlapra látogat. Az elemzéshez szükséges állandó Sütik mutatják meg, hogy a Honlapon belül az Érintett merre járt, mit csinált. A Süti élettartamától függően marad a kliens gépen. Olyan funkciók használhatják, mint például a Google Analytics. Ezek a Sütik nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy az Érintettet beazonosítsa.
 1. A Sütiket az Érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a Sütik alkalmazását. A Sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie, vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
 1. A Sütik alkalmazásának tiltásával a Látogató tudomásul veszi, hogy Sütik nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. Amennyiben az Érintett hozzájárul a Sütik elhelyezéséhez, és a későbbiekben nem törli azokat, abban az esetben a Sütik 30 (harminc) nap elteltével automatikusan törlődnek.

Google Adworsd, Google Analytics, Facebook, Instagram

 1. A Társaság a Honlapon alkalmazhatja a Google Analytics mint harmadik fél Sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Társaság információkat gyűjthet azzal kapcsolatban, hogy az Érintettek hogyan használják a Honlapot.

A Sütik által mentett információk alapján a Google kiértékelheti, hogyan használta az Érintett a Honlapot, továbbá a Társaságnak annak aktivitásával összefüggő jelentéseket készíthet.

Az adatot a Honlap fejlesztésének és a Látogatói élmény javításának céljával használhatja fel az Társaság. Ezen Sütik szintén lejáratukig a Látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradhatnak, illetve amíg az Érintett nem törli őket. A Google Analytics által létrehozott Sütik élettartama 24 (huszonnégy) hónapra szól.

 1. A Sütik tárolását az Érintett a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a Honlap minden funkciója nem lesz teljes körűen használható. Az Érintett megakadályozhatja, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a Sütik általi, az Érintett weboldalhasználattal kapcsolatos adatait – beleértve az IP-címet is –, ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint (alkalmazást): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.
 1. A Társaság a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül úgynevezett remarketing hirdetéseket futtathat. Ezek a szolgáltatók Sütik, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat a Honlapról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthatnak, illetve hirdetéseket tehetnek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook, a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.
 1. A Társaság a Sütiket felhasználhatja arra, hogy a potenciális Érintettek felé a Google és a Facebook útján egyénre szabott reklámokat jeleníthessen meg.
 1. További információ a Google a Facebook és az Instagram adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható:

Panaszkezelés

 1. A Társaság célja, hogy valamennyi Megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben Érintettnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a az info@gashop.hue-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 1. Társaság a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Érintett a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
 1. Az írásbeli panaszt a Társaság 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 (öt) évig megőrzi a Társaság, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. 
 1. Fogyasztó a panaszának elutasítása esetén panaszával kapcsolatban hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezhet, az alábbiak szerint:  
 • A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) kormányrendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

Kamerás megfigyelés

Az adatok kezelésére jogosultak köre

 1. A Társaság által működtetett video-kamerarendszer használatával összefüggően a személyes adatok kezelésére a munkavállaló erre kijelölt munkatársa jogosult.

A kezelt adatok köre

 1. A Társaság az eszközhasználattal összefüggő alábbi adatokat kezeli: Társaság 2120 Dunakeszi, Deák Ferenc utca 2. szám alatti székhelyére belépő személyek arcképe, tevékenysége, mozgása.
 1. A kamerák elhelyezkedése, az általuk megfigyelt terület, vagy tárgy: összesen 5 (öt) darab kamera került kihelyezésre az alábbiak helyekre:
 • Üzlethelyiség bejárata előtt, mely az Üzlethelyiség ajtaját mutatja külsőleg;
 • Üzlethelyiséget figyelő, bejárat felé mutató;
 • Üzlethelyiség épületét körülvevő.
 1. Valamennyi kamera látószöge kizárólag a közös helyiségeket figyeli, egyik kamera sem irányul közvetlenül látogatók és a munkavállalók tevékenységének, vagy viselkedésének ellenőrzésére. A kamerák működtetésének célja a munka- és vagyonvédelem, ennek megfelelően kerültek a kamerák elhelyezésre, ezt a célt szolgáló látószög beállításával.

Az adatkezelés célja és jogalapja

 1. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) 31. § (1) bekezdésének megfelelően a vagyonvédelem biztosítása, bűncselekmények (pl. lopás) megelőzése, bizonyítása érdekében alkalmazza a megfigyelőrendszert.
 1. A Társaság jogos érdeke érvényesítése céljából kezeli a személyes adatokat, tekintettel arra, hogy érdekmérlegelési teszt kitöltése eredményeként megállapította, hogy a saját vagyonvédelmi érdeke elsőbbséget élvez az érintett olyan érdekeivel vagy alapvető jogaival és szabadságaival szemben, amelyek a személyes adatok védelmét szükségessé teszik.

Az adatfeldolgozó

 1. A video-megfigyelő rendszer használata során keletkező személyes adatokat az alábbi adatfeldolgozók és adatkezelők kezelik:

Név:

Multi Shoot Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely:

2120 Dunakeszi, Deák Ferenc utca 2.

Cégjegyzékszám:

Cg.13-10-041822

Adószám:

25968909-2-13

 

Az adatkezelés időtartama

 1. A kép rögzítésétől számított harmadik munkanap 24:00 (Szvtv. 31. § (2) bekezdés), kivéve, ha annak az Szvtv. szerinti felhasználása történik meg.

Multi Shoot Zrt.

[1] „Személyes adat akkor kezelhető, ha az a) pontban meghatározottak hiányában a Társaság törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult”

[2] „az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez”

[3] „A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”

[4] „A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.”

A jobb felhasználói élmény érdekében weboldalunkon cookie-kat használunk. A weboldal böngészésével Ön elfogadja a cookie-k használatát. Ászf és Adatkezelési tájékoztató.